UNIFIL: שינוי הפיקוד על המחלקה האיטלקית

(של הגנה גדולה יותר)
01/02/23

הטקס לשינוי הפיקוד של המחלקה האיטלקית וה- מגזר מערבי של UNIFIL (כוח הביניים של האו"ם בלבנון) בין הגנרל של הדיוויזיה ג'וזפה ברטונצ'לו לגנרל הבריגדה רוברטו ורגורי.

העברת הסמכות בין שני המפקדים אושרה על ידי העברת דגל האו"ם בין שני הגנרלים, שהתרחשה לפני האלוף ארולדו לזארו סאנץ, ראש המשלחת e מפקד כוחות של UNIFIL, של הגנרל של הדיוויזיה פרננדו פגליאלונגה, ראש הסגל של ה פיקוד מבצעי של זרוע היבשה e פיקוד מבצעי של הצבא, שגרירת איטליה בלבנון, ניקולטה בומברדיירה, והרשויות האזרחיות, הצבאיות והדתיות הגבוהות ביותר של דרום לבנון.

במהלך נאומו, הודה הגנרל לאזארו ליחידה האיטלקית הנכנעת על מה שנעשה, ואיחל לנכנס להמשיך בדרכו של חטיבת אאוסטה, שהועסקה במשך שישה חודשים בארץ הארזים ובמנדט השלישי שלה לאחר אלו של 2011 ושל 2019.

בנאום הפרידה שלו, הודה הגנרל ברטונצ'לו, קודם כל, לקהילת דרום לבנון על כך שהעדיפה אינטראקציות עם הקסדות הכחולות של המגזר בראשות איטליה.

תחת עמוד התווך של החלטה מס. 1701 משנת 2006 של מועצת הביטחון של האו"ם, תנאי מוקדם חוקי למשימה בלבנון והנוגע למעקב אחר הפסקת פעולות האיבה בין לבנון לישראל, נערכו יותר מ-40.000 סיורים באזור המבצעים.

שליש מהפעילות המבצעית שבוצעה לאורך הקו הכחול בוצעה יחד עם כוחות המזוינים הלבנוניים (LAF). לאלו מתווספות פעילויות ההכשרה המשותפות שבזכותן השתלבו החיילים האיטלקיים ואלו של חטיבה לבנון 5, החליפו ידע וניסיון.

לתמיכה באוכלוסייה, 78 פרויקטים לשיתוף פעולה אזרחי וצבאי (CIMIC) הסתיימו ונחנכו מאז ה-4 באוגוסט 2022, המועד בו קיבלה החטיבה את האחריות אאוסטה.

הקדנציה השלישית של החטיבה בארץ הארזים הסתיימה בטקס המחזור אאוסטה פיקוד על כוח המשימה המשותף לבנון מגזר מערב ושל המחלקה האיטלקית והחל המנדט השלישי של חטיבת הצניחה Folgore, לאחר המשימות של 2007 וזו שבין 2017 ל-2018.