UNIFIL: טקס סיבוב של כוח המשימה של ItalAir

(של יוניפי"ל)
11 / 10 / 21

ב -7 באוקטובר, במטה משימת האו"ם בלבנון, מסר הטייס אלוף משנה אנטוניו ג'ובאני וילאני את הפיקוד על כוח המשימה. ItalAir לאלוף הטייס סלבטורה ז'נלה.

הטקס הצבאי התקיים בסביבה הנהדרת של נמל המסוקים נקורה - גבעה ירוקה, בנוכחותראש המשלחת e מפקד כוחות אלוף המשימה של יוניפי"ל, סטפנו דל קול, ומפקד מח"ט הדרום -מערבי תא"ל סטפנו לגוריו.

לפני ויתור על הפיקוד, לאחר 13 חודשים, ביקש קולונל וילאני להודות לגברים ולנשים שהועסקו על ידו והדגיש כי בעזרת עבודתם הם תרמו להצלחת כל משימות הטיסה שהוקצו לצוות המשימה.

למעשה, הודות לעבודה היומיומית, הגמישות והמהירות שהופגינו מאז ספטמבר 2020, ITALAIR ביצעה 1.350 משימות במשך כ -1.000 שעות טיסה, כשהיא נושאת 2.700 נוסעים, וביצעה 5 פינוי רפואי ו -13 התערבויות כיבוי אש. לאחר מכן סיים את נאומו באיחול למפקד הנכנס עבודה טובה ובהצלחה רבה.

הגנרל. ד. סטפנו דל קול בנאומו רצה להדגיש כיצד ItalAir לשמור על תפקיד מרכזי בביצוע המשימות השונות של Unifil והדגיש את יכולתה לבצע את כל משימות הטיסה שהוקצו אפילו בתנאים הקשים ביותר שמעולם לא אמרת כי לא ניתן לבצע את המשימה.

הוא גם הודה לקולונל וילאני על פועלו המצוין ואיחל בהצלחה לקולונל ג'נלה.

תא"ל סטפנו לגוריו הודה גם לקולונל וילאני ולאנשיו ואנשיו על המקצועיות שבה ביצעו את משימות הטיסה הרבות והדגיש את לכידות האחדות שעם הקרבה העניקה יוקרה לאיטליה ברמה הבינלאומית. במשך למעלה מארבעים שנה.

ItalAir מאז שנולדה בשירות UNIFIL, יולי 1979, היא טסה במשך 52.000 שעות, ביצעה יותר מ -1.300 פינוי רפואי ונשא יותר מ -180.000 נוסעים וממשיך לבצע עם מסוקי AB 212 את כל משימות הטיסה המתבצעות בשמי ארץ הארזים.