יישומי הודעות מיידיות ובעיות קשורות

(של אנטונינו לומברדי)
07/02/22

וואטסאפ התרוקן בקרב אזרחי העולם כולו אך לא כולם העמיקו את ההיבטים המשפטיים המאפיינים את השירות המוצע, אשר עם זאת, התקבלו במועד הכניסה הראשונה לבקשה לא פחות, שנה לאחר החלטת ה-TAR של בולוניה. , הם תמיד הבעיות בנוגע לשימוש בתמונות של אנשי צבא ביישומי המסרים המידיים השונים הן אקטואליות ביותר.

באותה הזדמנות, השופט המינהלי האזורי דחה את ערעורו של חייל בצבא, והבהיר כי סעיף 720, סעיף. 2, לט. ב, לצו הנשיאותי מס. 90/2010, אוסר על הצבא להשתמש במדים בביצוע פעילות פרטית ולמרות זאת וואטסאפ הוא כלי טלמטי לתקשורת מרחוק בעלת אופי פרטי ולא רשת חברתית אמיתית המיועדת למספר אנשים.

למרות היישום וואטסאפ הוא כלי טלמטי לתקשורת מרחוק בעלת אופי פרטי1 ולא אמיתי רשת חברתית מיועד למספר אנשים, ההתנהלות בה נוקט המערער נראתה ממילא בלתי חוקית ואינה מתיישבת עם המעמד הצבאי, שכן אין סביר שהסתמכות על הפטור מתכלית הבטחת המהימנות האישית. באותו מקרה, החייל עבר הליכים משמעתיים כאשר שלח תמונות המתארות אותו במדים כערובה לרצינותו וכן לעובדה שפרסם באתר קניה ומכירה מספר פרסומות שבהן פרסם מכירת כלבים באמצעות מספר הטלפון של טלפון נייד על שם המוסד בו עבד. ההליכים בגין ההאשמות הנזכרות בסעיפים 640 ו-485 לחוק הפלילי נדחו אך הנבדק נקלע לסנקציה משמעתית של השעיה משירות למשך חודשיים בגלל "בהתנהגות חמורה זו, הוא התעלם בתוקף מחובות המעמד הצבאי וכן מחובות הנוגעות לשבועה, התואר, תחושת האחריות וההתנהגות שכל חייל חייב להחזיק בכל נסיבות.2

הבוגר ערער לבית הדין האזורי לעניינים מנהליים, בטענה להפרה ויישום כוזב של האמנות. 1355 לצו החקיקה נ. 66/2010, בשילוב אמנות. 1357 לאותו צו חקיקה, עודף סמכות עקב מצג שווא והערכה מוטעית של העובדות בפרט העובדה שלא חשפה את המסחר בה באתרים או ברשתות חברתיות, כי שליחת התמונות במדים התבצעה רק בוואטסאפ ולכן שההתנהלות שננקטה הייתה פרטית ומחוץ לשירות.

התמ"ר התייחס אפוא לכללים המובעים באמנות. 720 ג. 2 לט. ב לצו הנשיאותי מיום 15 במרץ 2010 נ. 90 ובתוקף גזר דינו של בית המשפט העליון מיום 10 נ. 2018; בית המשפט פארמה 7 ינואר 2019, טען כי ההתנהלות "בכל מקרה, זה נראה בלתי חוקי ואינו מתיישב עם המעמד הצבאי, שכן ההסתמכות על הפטור מתכלית הבטחת מהימנותו האישית אינה סבירה".

המכללה מכה את המינהל הצבאי כשהיא שופטת את הסנקציה של השעיית השירות למשך חודשיים, המוטלת על המבקש, "בלתי הגיונית" ואינה מידתית להתנהלות. למעשה, למרות שיקול הדעת המנהלי הרחב במדידת הסנקציה "לא מוטלת בספק בדרך כלל על ידי שופט הלגיטימציה, אלא במקרה של עודף כוח, על צורותיו הסימפטומטיות השונות, כגון חוסר הגיון גלוי, חוסר סבירות גלוי, חוסר מידתיות ברור והטעיה"3, התמ"ר מקבל את הערעור, מבטל את העיצום, מפטר את רשות ההליך למתן עיצום תואם חדש ללא פגמים. הפגם שזוהה בהנעת הסנקציה משפיע על פגם אחר זה של ההליך. המשמעות היא שאם המינהל מעניש התנהגות אך אינו מפריך אותה בהליך, הדבר נוגד את עקרון ההתאמה בין האישום לעונש. בפועל, ההודעה באתר הקנייה והמכירה אכן פורסמה כך שהעובדה נכונה אך היא לא הוכחה.

לאחרונה יש חדשות כי הצבא השוויצרי אסר על עובדיו להשתמש בשירותי מסרים מיידיים זרים לתקשורת רשמית. חיילים שוויצרים יצטרכו להשתמש תרימה שיש לה שרתים משלה בשוויץ ואינם כפופים לתקנות של חוק ענן 4, הנתונים כמו גם המחיקה ברגע שהם נמסרים נעשים אנונימיים מכוח טכניקות has has ולבסוף מפתחות ההצפנה להצפנת ופענוח ההודעות נוצרים על ידי המשתמשים ואינם מאוחסנים בשרתים ומספקים ערובות אבטחה גדולות יותר מבחינת הגנת מידע.

אם לפשט, זה נכון וואטסאפ הא את הצפנה מקצה לקצה אבל שיטה זו נוגעת ל"נתוני המתאר" של השיחות (מטא נתונים) או, למשל, לבני השיח, משך ותאריך/שעה של הדיאלוגים. להשתמש וואטסאפ, אות וכדומה פירושו העמדת רשימת אנשי הקשר (חברים, משפחה ומעל לכל) לרשות הרשויות בחו"ל קולגי).

1 קאסציה 10 בספטמבר 2018 נ. 21965; Parma Court 7 בינואר 2019

2 TAR Bologna, סעיף I מ-18 בפברואר 2021 נ. 124

3 מדור מועצת המדינה III, 13 באוקטובר 2020, n.6150 (TAR Sicily Palermo, section I, 3 May 2019, n.1234¸ TAR Piedmont section I, 3 April 2018, n.399; TAR Liguria section II, 16 בפברואר 2018, n.158 )

4 "חוק הבהרת שימוש חוקי בחו"ל בנתונים (CLOUD)" - שאושר על ידי ממשלת ארה"ב בשנה שעברה - מאפשר לרשויות בארה"ב לרכוש נתוני IT ממפעילי שירותי מחשוב ענן ללא קשר למקום שבו נתונים אלו נמצאים.

צילום: צבא ארה"ב