ה-FBI מבקר ב-ROS

(של נשק קרביניירי)
13 / 02 / 23

היום, כחלק משיתוף הפעולה הפורה והמגובש בין ה-Arma dei Carabinieri וה-FBI האמריקני, משלחת FBI ביקרה ב-ROS כדי להביע את ברכותיה, גם בשם ההנהלה הבכירה של השירות הפדרלי, על התוצאה החשובה שהושגה נגד הדבר הסיציליאני. עם לכידתו של מתאו מסינה דנארו.

ההזדמנות גם הייתה חיובית לדיון על יוזמות שיתוף הפעולה העיקריות במגזר ההדרכה, על הנהלים והפרקטיקות הטכניות-מבצעיות ועל התמיכה הטכנית לחקירות, כולל IT וטלמטיקה.