פתק לעיתונות של הצבא המתייחס להודעת החקירה נגד אלוף מורי

(של נשק קרביניירי)
22/05/24

לאחר שנודע לנו על הודעת החקירה, עם הזמנה להתייצב לחקירה כחשוד, נגד הגנרל מריו מורי, מתוך כבוד מלא לעבודת הרשות השיפוטית, מביע הקרבינירי את קרבתו לקצין אשר עם שירותו , הביא יוקרה למוסד באיטליה ומחוצה לה, בטוח שגם בנסיבות אלו הוא יוכל להוכיח את אי-מעורבותו בעובדות השנויות במחלוקת.