פיקוד מבצעי מרחב ההגנה בתרגיל הרב לאומי ASTER-X

(של הגנה גדולה יותר)
04 / 03 / 22

כחלק משיתוף הפעולה הבינלאומי ההולך וגדל בתחום ההגנה והביטחון, במיוחד במטרה להמשיך בחיזוק שיתוף הפעולה הבילטרלי עם צרפת, איטליה השתתפה, מה-24 בפברואר ועד היום, בתרגיל הרב לאומי ASTER-X 2022 , מקודם על ידי משרד ההגנה הצרפתי.

מבחינה ארצית, ASTER-X 2022 כלל את פיקוד מבצעים בחלל (COS), ה מרכז ניהול ובקרה משותף SICRAL (CIGC SICRAL), מרכז חישה מרחוק לווייני משותף (CITS) והמרכז החדש למודעות למצב החלל (C-SSA).

בתרחיש מדומה, COS, בתיאום עם Commandement de l'Espace צרפתית (CDE), סיפקה רבים ממוצרי החלל והשירותים שלה: מדידות וזיהויים של מכ"ם וחיישנים אופטיים, נתוני מעקב אחר אובייקטים בחלל וזרמי תקשורת לוויינים. תוך 6 ימים בלבד הודמו אירועים הנפרסים על פני 24 ימים וירטואליים, הודות לתרחיש מבצעי המואץ בזמן ובדינמיקה של המסלול ועל ידי ניצול, במטרה לחלוק בין שותפים, את מערכות החישוב והסימולציה שבהן מצויד ה-CDE.

קצת יותר משנה לאחר הקמת COS, המועסק כעת על ידי ה פעולה מבצעית (COVI), אירוע ההכשרה היווה הזדמנות להתנסות ולאמת את ארכיטקטורת הפיקוד והבקרה החדשה לשימוש בנכסי לוויין שנוצרו על ידי סגל ההגנה ויכולת ראשונית לניהול פעולות חלל מחדר המבצעים. התרגיל סימן צעד נוסף קדימה לקראת אינטגרציה מבצעית רב-צדדית חזקה, שדרישותיה המוקדמות טמונים בדיוק ברצון המשותף להתאמן יחד כדי להיערך להתמודדות משותפת עם אתגרי הביטחון המשתנים ללא הרף.

יתר על כן, ASTER-X 2022 היווה הזדמנות רלוונטית להדגיש עד כמה החלל הוא - ויהיה - מימד חשוב יותר ויותר של פעולות צבאיות, והפך לא רק לשיקוף של דינמיקה יבשתית, אלא גם הרחבה שלהן. מספר מצטבר ומרובה של שחקנים, מוסדיים ופרטיים כאחד, רודפים באופן פעיל אחר נתיבי המרחב לאינטרסים שונים, החובקים כעת את כל מגזרי החברה שלנו. דווקא האוריינטציה החדשה הזו של פעילויות ארציות הופכת את החלל למרכז עצבים יותר ויותר ובו בזמן למגזר פקוק. לכן אין מנוס מלהתכונן לצמצום הסיכון למצבי משבר אפשריים ולנצל את ההזדמנויות בעלות השלכות בלתי נמנעות גם במישור הביטחוני והביטחוני.

נחישותה ומחויבותה של ההגנה - מגובה בעשרים שנות ניסיון בשימוש ישיר בנכסיה הצבאיים בחלל - מוצבות בהקשר זה, במטרה להשלים מיידית אותו תהליך של טרנספורמציה פנימית המתמקדת ביצירת מה שמכונה "התחום החמישי". של פעולות", בהתאם למה שהוכרז על ידי נאט"ו בדצמבר 2019.

הכישורים, המקצועיות והכישורים של ההגנה במגזר זה מייצגים נכס אסטרטגי יקר לא רק עבור מגזר הייחוס אלא גם עבור כל "מערכת המדינות".