FIS: תג הכבוד שהוקצה למפקד המשנה של SMD

(של הגנה גדולה יותר)
01 / 03 / 21

אתמול, במסגרת האסיפה הבחירה הרגילה הלאומית של ה- FIS, פדרציית הגידור האיטלקית XXXIII, בהיכל סינופולי של האודיטוריום פרקו דלה מוסיקה ברומא, לואיג'י פרנצ'סקו דה הם מעלים את תג הכבוד, הכבוד הגבוה ביותר של ה- FIS

הכבוד הוענק "על שתרם לתפיסה ויישום פרויקט גידור לשינוי, יוזמה שאפשרה לאלפי ילדים לגשת לגידור באמצעות רכישת ערכי היסוד שלה: כללי משחק, קבלת שיקול דעתו של השופט ובעצם כבוד ליריב, ובכך לתרום לצמיחה חברתית והתנהגותית נכונה ".