20 במאי: 1882-1915

(של ואסקו מונטפורטה)
20/05/24

Il 20 מאי 1882 זה התאריך שבו ה ברית משולשת" בין גרמניה, אוסטריה-הונגריה ואיטליה. הסכם זה הקים ברית צבאית הגנתית בין שלוש המדינות, תוך התחייבות לתמיכה הדדית במקרה של תקיפה של מעצמות גדולות אחרות.

האמנה חודשה לראשונה ב 1887, אישור התחייבויות ראשוניות וביצוע כמה שינויים כדי להסתגל לשינויים גיאופוליטיים. לאחר מכן המשיך האמנה להתחדש במרווחי זמן קבועים (1891, 1902, 1912), עם ההרחבה האחרונה לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה.

Il 20 מאי 1915, התכנס הפרלמנט האיטלקי כדי לדון ולאשרר את הסכם לונדון עם "Entente" משולש (בריטניה, צרפת ורוסיה).

האשרור הרשמי סימן את סופה של הברית עם מעצמות המרכז ואת תחילת ההשתתפות האיטלקית במלחמת העולם הראשונה לצד מעצמות האנטנט המשולש.