05 קרה אוקטובר 1867: הגדיר את האשמה על התבוסה של ליסה

05/10/14

הוועדה שמונתה על ידי השר דפרטיס בעקבות ליסה לאמת את הגורמים לכישלון הימי של שנת 1866, מסיימת את עבודתה בשלילת כל התייחסות אפשרית לפגמי בנייה בספינות ובציוד.

הכשל הוא אך ורק בשל התרגיל הגרוע של פונקציית הפקודה.

מקור: חיל הים