07 קרה יולי 1915: סאנק אמאלפי

07 / 07 / 14

השייט המשוריין אמלפי (מפקד, סרן הספינה ג'אקומו ריאודו) שפעל באדריאטיות העליונה עם ליווי סירות טורפדו מהחוף קליפסו וקלימה, בתמיכה ביצירת טורפדו (11 משחתות של הטייסת הראשונה והשנייה) בשייט מעקב , שוקע על ידי טורפדו ששוגר על ידי הצוללת הגרמנית UB 1 (שפעל תחת דגל אוסטריה כ- U 2) בפיקודו של סגן כלי השייט פון היימבורג.

הפסדי האדם הסתכמו ב 73 איש כולל קצין; 682 ניצולים שנאספו על ידי יחידות הליווי וסירות הטורפדו "PN" של ה- Squadriglia 10 עזבו מיד את ונציה.

מקור: חיל הים