07 קרה אוקטובר 1907: התחלה של השימוש באוויר עבור חיפושי הצי

07/10/14

אגיו קלבריה איל הספינה הטורפדו אלבה (מפקד, קפטן הפריגטה ארנסטו סולארי), ספינת ספינת אוויר המצוידת בבלונים מרוסנים - בלון כדור וכונף - מצויד בחללית לצופה, מעלה את שני הבלונים במשימה של חקר חזותי וצילומי על ידי שמירתם באוויר עד השקיעה.

הופעת הבכורה של שני הבלונים על הים היוותה פריום בשדה הימי וגם אם הערכת הניסויים היחסיים הניבה תוצאות סותרות, חיל הים החל לספציפיות של הממד השלישי.

יש להדגיש כראוי את שיתוף הפעולה המלא של הצבא, שניהל את האיטלקי "קליל יותר מהאוויר" עם חטיבת המומחים למהנדסים ועמו חיל הים שיתף פעולה כבר זמן מה עם אנשיו ופרויקטים משלו.

מקור: חיל הים