11 קרה יולי 1911: משרד משרד מורשה MM

11 / 07 / 14

הפרלמנט אישרה את ההוצאות של 1.400.000 לירות לרכישת השטח הדרוש להקמת המטה החדש של משרד חיל הים וצריף הניתוק CRE.

שטח הבניין שנבחר הוא זה שנמצא ברומא ב- Lungotevere Flaminio ביישוב הנקרא "Villa Cavalieri" במחיר יחידה שלא יעלה על 40 ליטר / מ"ר ועלות כוללת שלא תעלה על 2 לירות.

שטחה התוצאה לאנגוטברה פלמיניו בזמן היענות זו הדרישה היחידה של הקמת המושב החדש של המשרד, אשר באזור לבניית הצריפים של ריחוק CRE יחפש בתחום עירוני אחר, באזור פראטי.

מקור: חיל הים