30 קרה ינואר 1910: קצינים הראשון לנהל את "קל יותר מאשר אוויר" הרכב

30 / 01 / 14

סגן קסטרוקיו קסטראקנה דגלי אנטלמינלי וסגן וסאלו ג'וליו וואלי, מנפרדו גראווינה די ראמאצ'ה וברונו בריבונזי עתידים להשתתף (15 בפברואר) בקורס הטייס הראשון של ספינות אוויר בבית הספר לספינת האוויר בויגנה די ואלה. במסגרתו ממלא הסגן גואידו סקלסי (מהראשונים שנרשמו פטנטים) את תפקיד המדריך.

הם יהיו הקצינים הראשונים בצי שיועדו לנהוג ולהוביל את כלי הרכב "קל יותר מהאוויר" שכבר השיג מידה טובה של אמינות בשימוש, כולל שימוש צבאי.

מקור: חיל הים