30 קרה אוקטובר 1918: הצי מתקדמת על Bassave Basso

30/10/14

האיטלקי פורץ את החזית האוסטרית. גדוד המלחים פורץ לולאה של רבדולי; ימאים אחרים, ממוסגרים במחלקות הצבא, מעבר לגשר שנזרק באזור גריסולרה, מתקדמים לאורך הפיווה התחתונה.

מקור: חיל הים