8 פברואר 1889 קרה: איל Dogali במשימה של הסולטנות של Obbia

08 / 02 / 14

איל סירת טורפדו דוגאלי (מפקד, קפטן הפריגטה פרנצ'סקו פרבה) הממוקם באוקיאנוס ההודי, לאחר שפתח בזנזיבר הקונסול וינצ'נצו פילונארדי נוסע לאובביה (מיג'ורטיניה) כדי להיכנס למשא ומתן על האפשרות להבטיח את הגנת איטליה בסולטנות. של אובביה, כפי שביקש הסולטן יוסוף עלי.

לאחר משא ומתן ארוך ועמלני בו משתתף פעיל סגן אדוארדו פרארה, יושלם הסכם לפיו כל השטחים השייכים לסולטנות אוביה יוגנו תחת הגנה איטלקית כנגד תשלום אגרה שנתית של 1200 תלרים, אז הובא לשנת 1800. מיד לאחר מכן בגרסה (בית המגורים הסולטניאלי) של אובביה מונמך דגל הזנזיברי והטריקולור מונף. לאחר שסיים את המשימה בהצלחה, הדוגאלי יכוון חזרה לביתה ויגיע לספיזיה ב -20 במרץ.

מקור: חיל הים