ACISMOM: הכשרה של אנשי שירותי הבריאות הצבאיים "PRIMO" לביצוע תפקיד 2 (ב) בבלינזגו נובארזה

(של ACISMOM)
17/05/24

לבקשת מחלקת הבריאות "מילאנו" 3 של הצבא, חלק של 16 חיילי רפואה השייכים ליחידה הטריטוריאלית. ראשון מהחיל הצבאי שלנו השתתף בפעילות האימות והאימות של התפקיד החדש שנרכש ב-2 (ב), שסופק למחלקה הנ"ל.

הפעילות, שהתקיימה בבלינזגו נובארזה, התמקדה באימות פרוטוקולים ונהלים, במקביל לניהול מקרים קליניים מדומים, נרשמה גם שיתוף פעולה של אנשי המרפאה הצבאית "צליו" ובית הספר לבריאות. רפואה וטרינרית. ניסיון זה היה פורה לרכישת מיומנויות וכישורים שימושיים לאוטונומיה רבה יותר בניהול מכשירי השטח שסופקו ל- ראשון.