אימון הרים ל"דימוניוס"

(של מדינת הרוב)
12 / 05 / 22

מחזור אימונים שמטרתו התקדמות בסלע וניידות בסביבה הררית, הנערך על ידי מדריכי ה מרכז הדרכה אלפיני של אאוסטה, לטובת גורמי כיתת הצופים, כיתת ACRT וקבוצות ירי נבחרות של חטיבת "ססארי".

הפעילות, נולדה כקורס רענון למדריכי טיפוס הרים צבאיים של ה מדור טיפוס הרים סקי (SSA), פותחה בזמן מאוחר יותר, כדי לשכלל את טכניקות האימון בהרי הנכסים המיוחדים של ה"סאסארי". בשלב ראשון הכירו המבקרים טכניקות טיפוס וטכניקות טיפוס הרים, לשיפור הניידות האנכית על סלע, ​​רכישת מיומנויות בשימוש בחומרים (קרבינרים, רתמות, חבלים) ובנודולוגיה. בשלב שני מימשו ה"ססריני" את המיומנויות שנרכשו, תוך ביצוע מעגלי אימון שונים המאופיינים בטיפוס על חבלים, סנפלינג עם ציוד וטיפוס בחבלים על המצוק.

ההכשרה המשותפת אפשרה גם להרחיב את הרקע התרבותי והטכני של מדריכי ה מרכז הדרכה אלפיני שעבדו בתנאי אקלים אופטימליים על מבנה סלעי לא ידוע בחלק המערבי של האלפים האיטלקיים, הצליחו לשכלל את "מודוס הפעולה" שלהם במסלולי טיפוס עצומים ומגוונים, האופייניים לעורף סרדיניה.