הכשרה לתפעול בסביבות מזוהמות

(של מדינת הרוב)
01 / 04 / 21

בצריף "בכי לוסרנה" במקומר (נ.ו.), מטה גדוד המהנדסים החמישי, יחידת מבצע של הצבא המסודר בחטיבת "ססארי", הסתיים מסלול ההסמכה של גרעיני הזיהוי הרדיולוגי, השני ביצע 'זרם שָׁנָה.

במהלך פעילות האימון, הצליחו המשתתפים לרכוש ולשכלל את הליכי הטיהור שייושמו בעקבות כל התקפות כימיות, ביולוגיות, רדיואקטיביות וגרעיניות (CBRN) שנערכו בסביבה מבצעית, בנוסף לרעיונות ההגנה הדרושים ללוחם הישרדות בתחום הפעולות.

בהקשר זה, הצוות שהוכשר לפעול בתחום משימות הסיור בשדה הרדיולוגי, רכש גם יכולת להעביר, לאורך שרשרת הפיקוד, את הנתונים הנכונים המתייחסים לאירוע רדיולוגי או גרעיני, באמצעות שימוש במסרים המתאימים כוח בין מדינות בעלות הברית לנאט"ו.

הכשרה מיוחדת מסוג זה מאפשרת לחיילים להגיב ולהגן על עצמם מפני התקפות CBRN אפשריות, כדי לשרוד ולהמשיך לפעול גם בסביבות מזוהמות.

הפעילויות נערכו תוך התאמה מלאה לתקנות התקפות למאבק בהתפשטות מגיפת קוביד 19.