ברסגליירי וצנחנים באימונים

(של מדינת הרוב)
30/05/23

הם הסתיימו ב מרכז הדרכה טקטי (CAT) של מונטה רומנו כמה פעילויות אימונים שבוצעו על ידי הגדוד השישי קלעים כחלק מפעילויות ההכנה לפריסה הבאה עבור "פעילויות ערנות משופרות" (eVA) בבולגריה ועל ידי גדוד ארטילרי הצנחנים 185 עם מרגמות כבדות תומסון 120 מ"מ.

התרגילים נועדו לאמת את הרמה אליהן הגיעו היחידות בתכנון, ארגון וביצוע פעילות טקטית ומיוחדת, בדיקת יכולות פיקוד ובקרה.