השלים את ''החלטה משולבת XVIII''

(של מדינת הרוב)
17/05/23

התרגיל הרב לאומי הסתיים בבסיס הוהנפלס בגרמניה החלטה משולבת XVIII, בה השתתפה הצבא האיטלקי עם כוח אדם ונכסים של גדוד הטנקים הרביעי.

מטרת התרגיל הייתה ליישם את יכולת הפעולה ההדדית של הנהלים בין הצבאות המשתתפים, לאמת את מגבלות רשת התקשורת, לעודד את הכשרת פלטפורמות ההפעלה, לסדר את שיטות התמיכה הלוגיסטית.

יחידת הטנקים של החטיבה גריבלדי היא ביצעה פעילויות טקטיות המאשרות שהיא מחזיקה ברמת מבצעים גבוהה במהלך כל התרגיל, גם הודות למרכיב הלוגיסטי שלה שתמך בתמרון ביעילות וביעילות.