השלים את המדריך "פלדה מוקשה".

(של מדינת הרוב)
01/03/23

בימים האחרונים הסתיימה תקופת אימונים בה פעלו יחידות חטיבת ברסגליירי "גריבלדי" בתמיכת הגדוד הלוגיסטי.

מטרת התרגיל הייתה לשכלל את הכשרת כוח האדם ביחס לתכנון וביצוע פעולות תוך שימוש במתחמי רב כלי נשק, שילוב ותרגיל של כל מרכיבי החטיבה השונים, החל מטנקים. טלה, בתריסים Centauro, למערכות נ"ט ומרגמות, בתמיכה גם של רכיב המטוס והמל"טים.

פעילות ההדרכה הגיעה לשיאה בתרגיל "פלדה מוקשה" בהובלת גדוד טנקים 4, שעסק בניהול קרב מפגש במסגרת תמרון התקפי, שבאמצעותו הסתיימה ההיערכות של יחידות חטיבת ברסגליירי. גריבלדי השתלב בכוחות המוכנות הגבוהה של נאט"ו.

תת-אלוף מריו סיורה, מפקד החטיבה, הסביר למשלחת מהפיקוד דרום קווי המתאר הכלליים של פעולות ההכשרה שבוצעו, תוך התייחסות מיוחדת ליכולות המבצעיות הניתנות לביטוי ודרכי ביצוע תמרון רב-נשק, תוך הדגשת התוצאות שהושגו על ידי היחידות בתהליך ההכנה הקשה, תוך הדגשת סטנדרטים של ההיערכות. והמאמץ הלוגיסטי שנמשך, אשר, יחד עם esprit de corps והמוטיבציה החזקה של הצוות, מהווים את המאפיין הייחודי של יחידה יסודית גדולה לפעול ביעילות בתרחישים מבצעיים מודרניים.