הסתיימו ארבעה קורסי הכשרה שמורים ל-43 מתנדבים לתקופה קצובה

(של מדינת הרוב)
13 / 01 / 23

בימים האחרונים בפדובה, במסגרת פרויקט "הזדמנויות תעסוקה", הסתיימו ארבעה קורסי הכשרה בהם לקחו חלק ארבעים ושלושה מתנדבים שנקבעו מראש השייכים ליחידות הצבא, הצי וחיל האוויר הממוקמים באזור ונטו.

בפרט הקורסים, בתיאום הפיקוד כוחות הפעלה בצפון של הצבא, נגע לנושאים הבאים: "ניתוח פריסה לאופטימיזציה של לוגיסטיקת המחסן הפנימי בתעשייה 4.0", "Startapper - התחלת יזמות", "מאפשרים להשתמש במלגזה עם הנעה עצמית עם נהג על הסיפון" e "מנהל אנרגיה" (קצין קיימות).

בסיום העבודות קיבלו המבקרים תעודת הסמכה בתוקף לחמש שנים בכל השטח הלאומי, קורסי ההכשרה מייצגים את אחת היוזמות שמקדמת מזכירות הביטחון הכללית - מנהלת החימוש הלאומית להקל על כניסתם לעולם העבודה של אנשי צבא העומדים לעזוב. הם מאורגנים על בסיס בקשות משוק העבודה ברמה האזורית והמשתתפים נבחרים ומכוונים על ידי "יועצי ההגנה המקצועיים" באמצעות עריכת ראיונות ספציפיים.