תרגיל "גדי" לחטיבת טלה

(של מדינת הרוב)
10/06/24

תרגיל "גדי" התקיים בין ה-27 במאי עד ה-7 ביוני, פעילות אימון שערך גדוד טנקים 32, אשר פעל בתרחיש לחימה כיחידה מרכזית להקמת קבוצה טקטית רב-נשקית ברמת גדוד והקשר אליה. פוסט. פקודה ניידת מתקדמת

יחידות מגדודי חטיבת "אריאטה", גדוד ברסגליירי 7, גדוד ארטילריה נ"מ 121, גדוד CBRN 7, מגדוד תותחנים 185 ומגדוד הפרשים לודי.

מטרת האימון הייתה להגביר את יכולת הפעולה ההדדית בין היחידות השונות המשתתפות ולשכלל את היכולות המבצעיות של הקבוצה הטקטית בתנאי לחימה מציאותיים ומורכבים. תרגיל "גדי" הוא חלק מתהליך ההכנה של גדוד הטנקים 32 לנוכח השימוש בו במבצע פעילות ערנות מוגברת (eVA) בבולגריה, שמטרתה לתרום לחיזוק ההרתעה בצד המזרחי של הברית.