EAGLE JOKER 14 הדרכה

27 / 01 / 14

ועידת התכנון הראשונית (IPC) של תרגיל הנשר ג'וקר 14 (EJ14) הסתיימה לפני כמה ימים ב"צריף "אוגו מארה" בסולביאט אולונה. הפעילות היא חלק מתהליך הפיתוח של התרגיל שייערך באוקטובר במצולע טורה ונרי בפוליה.

בוועידת התכנון הראשונית בת יומיים השתתפו נציגים של כ -24 פיקודים / גופי הכוחות המזוינים, כולל נציגי פיקוד האוויר האיטלקי של חיל האוויר האיטלקי (JFAC) של פוג'יו רנאטיקו. פעולה ראשונה של תהליך ארוך הכולל תיאום, תכנון וביצוע פעילויות שיימשכו עד סוף השנה ויאפשרו לפיקוד NRDC-ITA להשיג את יעדי ההדרכה / התפעול שנקבעו על מנת להכריז על "מוכנים לשימוש" תומכים באימות נאט"ו.

 

מקור: פיקוד על כוחות ההפעלה הקרקעית