צבא: 705 מתנדבים מגיעים לגדודי ההדרכה

(של מדינת הרוב)
14 / 12 / 21

בימים האחרונים הגיעו ארבעת גדודי ההכשרה, ה-235 של אסקולי, ה-17 של קאפואה, ה-80 של קאסינו וה-85 של מונטוריו ורונזה, ל-705 צעירים להשתתפות בקורס הבסיסי עבור מתנדבים במונחים קבועים של שנה אחת (VFP1).

נהלי הנהירה נפרשו על פני מספר ימים, על מנת להבטיח ריחוק בינאישי נכון ועמידה בפרוטוקולי הבריאות המונפקים בתחום הניגוד וההכלה של מגיפת COVID-19.

קורס ההכשרה, הנמשך שישה שבועות, נועד להקנות לסטודנטים את ההכנה הבסיסית הדרושה לביצוע המשימות שיוטלו עליהם בהמשך ולפעול בקלות בתוך הצוות/צוות.

החיילים הצעירים בתום הקורס ישובצו ליחידות הצבא השונות, הממוקמות ברחבי השטח הלאומי, ערוכים לפעולה בתחומים השונים בהם יוזעקו הצבא להתערב.