מפקד הכוחות המבצעיים הארציים שביקרו בפיקוד הגאוני

06/02/14

אתמול ביקר מפקד פיקוד הגנרל, מפקד כוחות המבצעים של היבשה, רוברטו ברנרדיני. הקצין הרם, בברכה על ידי מפקד מהנדסי מפקח חיל ההנדסה, אלוף אנטוניו Li גובים, השתתף חבילת תדרוך על השימוש הנוכחי של המבנים של מהנדסי החיל בארץ בחדר הניתוח.

לאחר מכן ביקר הגנרל ברנרדיני בתערוכה סטטית של חומרי EOD, IEDD, Engerer Combat ועבור "החיפוש הצבאי המתקדם", חומרים חדשניים ביותר בתחום מחקר הנפצים והמכשירים האלקטרוניים ובכיתת VBS (Virtual Battle Space 2). מצויד במערכת סימולציה חדשנית לאימון Counter IED מטרת הביקור הייתה לאמת את הבעיות הקשורות בפעילות אימונים, זמינות אזורי אימונים ומצב התשתית של הפיקוד, נוכח תהליך האופטימיזציה. מהמשאבים הזמינים המשפיעים על כל הצבא האיטלקי. מפקד ה- FOTER בירך את הצוות על התוצאות המצוינות שהושגו עד כה והמקצועיות בה הם מבצעים את משימותיהם מדי יום, עודד את הצוות לפעול במחויבות, ברצינות ללא שינוי. ונחישות במטרה להשיג את יעדי הכוחות המבצעיים היבשתיים, שתמיד יוחסו להם השגת הכנה נאותה של היחידות לצרכים המורכבים של בתי התפעול הארציים והזרים השונים.

מקור: פיקוד על כוחות ההפעלה הקרקעית