מתחילה הכשרה למתנדבי בלוק ב' 2

(של מדינת הרוב)
04 / 08 / 22

פעילות הגיוס נמשכת בארבעת גדודי ההכשרה, 235 של אסקולי, 17 של קאפואה, 80 של קאסינו ו-85 של מונטוריו ורונזה, לשם זרמו החיילים הצעירים של בלוק 2 - סוגר 2, עבור נוכחות של הבסיס. קורס למתנדבים על בסיס קבוע של שנה (VFP1).

הקורס הבסיסי VFP1 נמשך 7 שבועות במהלכו יקבלו המתנדבים הכנה פיזית נאותה ותפיסות בסיסיות לשימוש בחימוש וציוד פרטני שסופקו ויכירו את הערכים האתיים והמוסריים שעליהם הוא מבוסס. צבא איטליה .

בתום הקורס האינטנסיבי הזה ישובצו החיילים הצעירים ליחידות הצבא השונות ברחבי הארץ, שם יוכלו ליישם את מה שלמדו בגדודי ההדרכה ויתמחו בהמשך במחלקה החדשה, ובכך להעשיר את המטען שלהם, תרבותי וצבאי.

הגנת rheinmetal