חטיבת "פולגור" באימון

(של מדינת הרוב)
20 / 12 / 22

מפקד ה כוחות מבצעיים בצפון, אלוף חיל הצבא Salvatore Camporeale, ביקר ביחידות חטיבת הצניחה "פולגורה" העוסקת, במטווח הירי מונטה רו-מנו, במחזור של תרגילים לבדיקת יכולות התכנון, ההכנה וההתנהלות של הפעילות הטקטית הצבאית ב" תרחישים של ספקטרום רחב", מאלה של שמירת שלום ותמיכה בכוחות המזוינים של המדינות המארחות ועד לאלו בעצימות גבוהה.

התקדמות האימון אפשרה לאמת את יכולות הפיקוד והשליטה של ​​ה יחידה נהדרת, תוך שימוש באופן מסונכרן במבנים מגוונים של מחלקות תלויות ומרכיבים ספציפיים אחרים של הצבא, המסוגלים לבטא מגוון מיומנויות ספציפיות המבטיחות גמישות מרבית והשלמה מבצעית למכשיר היבשתי.

במסגרת זו אוחדו גם היכולות של מחלקות "פולגור" לפעול בכל תרחיש מבצעי, גם לא מתיר, וכן בתגובה לאיומים בעלי רמת סכנה הולכת וגוברת, והעצימו את הסינרגיה בין ה"קרב". , "תמיכה קרבית" ו"תמיכה בשירות קרבי".

בנוסף ליחידות חטיבת הצנחנים "פולגור", נכסי ה פיקוד להכשרה, התמחות ותורת הצבאשל פיקוד התעופה של הצבא, של ה חטיבת מידע טקטית, מגדוד השידור ה-7, של ה-RCST ה-87 "פריולי" ושל ה- קבוצת Cimic רב לאומית.