הזדמנויות תעסוקה למתנדבים משוחררים

27 / 01 / 14

בימים האחרונים נחתם מזכר הבנות במטה Confindustria בקטניה בין הצבא האיטלקי לבין ההתאחדות הפרובינציאלית של התעשיינים, המאפשרת שילוב של תוכנית פעילה שכבר תאפשר להכניס לעולם העבודה של עובדים צבאיים מתנדבים שפוטרו.

מטרת ההסכם, שנחתמה על ידי סגן מפקד האזור הצבאי הדרומי, תא"ל פרנצ'סקו ארנה ועל ידי נשיא קונפינדוסטריה קטאניה, דומניקו בונאקורסי די רבורדונה, היא לאפשר למתנדבים ששוחררו מבלי לגרוע גישה למסלול קל יותר. הכנסת אותם לעולם העבודה האזרחי בתום שירותם עם הכוחות המזוינים. בפרט הצדדים התחייבו לחלוק מידע הנוגע להיצע וביקוש לעבודה, על מנת להעמיד לרשות חברות צוות שכבר הוכשר בשורות כוחות מזוינים וזמינים באופן מיידי. "זו יוזמה נוספת - אמר הגנרל ארנה - שבאמצעות שילוב הדומים שכבר קיימים, מטרתה להקל על מי שמסיבות של שונה, הפסיקה הצבאית מרצון ללא ערעור הופסקה ". ההסכם קובע גם הקמת טכני-מבצעי משותף ביציות מימוש היוזמות המוסכמות על מנת להשיג את יעדי ההסכם על ידי פיקוח והערכה של התוצאות. יוזמה זו הינה חלק מתכנית רחבה יותר שכבר פעילה ברמה הלאומית - בה משתתפת פיקוד האזור הצבאי הדרומי באמצעות מדור השמת עובדים ויצירת אירו - ומשלבת את פרוטוקולי ההבנה שכבר פעילים בנושא פעילויות אימונים שמטרתן להכניס תמיד. בעולם העבודה של מתנדבים צעירים משוחררים.

מקור: פיקוד דרום דרום