31/12/2014 - מדבריו של סגן די לורו ממרכז סר 84 ב- Gioia del Colle, אחד המחלצים הראשונים שהגיעו לסיפון המעבורת הבוערת, ניתן לתפוס את הדרמה של אירוע שבזכות המהירות והמקצועיות של הכוחות המזוינים, זה לא הביא לתקציב חמור עוד יותר.

ההגנה המקוונת, מעט ככל שיהיה נוכח עצמת הכאב, מצטרפת לכוחות המזוינים בתנחומים למשפחות הקורבנות.

אנדריאה Cucco