28/07/2015 - ביקור עבודה של הרמטכ"ל של צבא פקיסטן, הגנרל רייאל שריף, באיטליה.

התקבל על ידי רמטכ"ל הצבא, גנרל החיל דנילו אריקו, הגנרל שריף השתתף בתדרוך המחשה שהתמקד בתהליך סקירת יכולות הצבא האיטלקי, אימון לשיתוף פעולה ותפקידו של ה- FA ב פעולות פנים וחו"ל.

בתום הפגישה הודה הגנרל אריקו לעמיתו על הביקור והביע דברי הערכה לשיתוף הפעולה הפעיל בין שתי כוחות הצבא.

מקור: המטה הכללי של הצבא