30/07/2015 - חוליות הפצצה של הצבא התערבו לבקשת המחוז, השלימו בבטחה את פעולת ההשבה העדינה של פצצת המטוסים באורך 1000 ק"ג, שנמצאה במיטת נחל אלבנה ליד המרכז אזור מיושב של אלביניה.

הפעילות החלה באופן קבוע בשעה 08.00 הבוקר עם הפעלת ה-עמדת פיקוד תקרית, בפאלאצו דלה מיסריקורדיה בפיאצה דגלי אנג'לי דל פנגו באלביניה, שם רוכזו כל הנציגים האזרחיים והצבאיים המעורבים במכלול הפעילויות המיושמות.

הפעולה כולה חולקה למעשה לשלושה שלבים: פינוי האזור ברדיוס של 1800 מטר סביב הפצצה, סדר וסיום המטען לבסוף למחצבת הפרורי. פינוי אזור הסכנה התרחש עד השעה 08.00 באישור, בעקבות הבדיקות שערכו כוחות המשטרה המעורבים, שהתקיימו בשעה 08.50. הניתוק נמשך כ- 25 דקות, תוך התחשבות כי הדלק, שהוצא מהפצצה, נמצא במצב גרוע ולכן אינו מתאים להובלה. פרט זה, שלא ניתן היה לחזות מראש, נפתר בבטיחות מרבית על ידי ביצוע פיצוץ במקום עם מטען קטן של חומרי נפץ.

העמסת הפצצה על הרכב שהוכן במיוחד וההובלה למחצבה התרחשו באופן קבוע. לאחר מכן המשכנו להכין את מעגל הנפץ ולכסות את החור העומק מעל 6 מטר. ממדי הכיריים חושבו תוך התחשבות בכוח הפצצה, תוך ניסיון להכיל ככל האפשר את הקרנת הרסיסים. הפעולה הצליחה והפיצוץ התרחש בשעה 12.35, כ- 90 דקות לפני סיום הפעילויות המתוכנן, על אף המופע הבלתי צפוי של הדלק שיושמד.

מקור: המטה הכללי של הצבא