05/08/2014 - הלילה חילץ אליגטו 480 מהגרים בשתי פעולות הצלה מדרום למפדוסה. בקרב המהגרים 64 היו נשים ו -66 היו קטינים. אחד הפליטים, חולה סוכרת, הועבר הבוקר לקטניה במסוק שיצא בעקבות החמרה במצבו הבריאותי בליווי רופא ממשרד הבריאות.

אולם לפני מספר דקות התערבות של הקורבטות ספינגה ואוראניה, שנעזרו בסירת הסיור CP401 680 מהגרים שנסעו בסירה אחת ללא מעילי הצלה אישיים ובעלי ציפה ירודה.

המהגרים 220 יצאו על ספינה ספינקס, 350 על ספינה אוראניה ו 110 על סירה פטרול.

מקור: חיל הים