16/07/2015 - ביום שבת האחרון, במים מול נמל ליבורנו, בנוכחות אדמירל הצוות סטפנו דוטי, ראש המשרד הכללי למניעת תאונות והגנת הסביבה (U.Ge.Co.Prev.A.) והמפקח האדמירלי מאסימו גומה, ראש משרד המניעה והבטיחות, המדריכים לעבודה בגובה ובחבלים של חברת CAMP, נערכו בדיקות על השימוש במערכת החדשה לטיפוס על התורן של השונא, שהוכנסו כדי להגביר את בטיחות אנשי הפעילות בפעילות בגובה.

האימות שבוצע עם היחידה בניווט, שימש למדוד לא רק כדי לחדד את תצורת ציוד המגן האישי שכבר היה בשימוש במהלך הליך העלייה למטוס והליך החילוץ, אלא גם לערב את כל בני שיחו לפני השימוש. של מערכות הבטיחות החדשות על ידי תלמידי האקדמיה הימית בליברנו במטרה לגבש חזון משותף לחלוטין.

השינויים שהוכנסו, תוצאה של שיתוף פעולה עם חברת CAMP שבדקה במעבדה את התצורות האפשריות של ציוד מגן אישי לשימוש על הסיפון, מציבים את חיל הים בין המתקדמים בעולם בגזרה.

מקור: חיל הים