30 / 07 / 2015 - מתוך מה שנלמד עד כה, בבית הדין הבינלאומי של דיני הים (ITLOS), כולל השופטים של בית המשפט אשר ישמרו את 10 ו 11 אוגוסט אמצעי זהירות המבוקש על ידי איטליה Fusilier מרינה אחריות, עדיין לא מונה מה ייצג את העמדה האיטלקית.

ה- Co.Ce.R. על בסיס תקנת ITLOS, הממשלה מצפה למנות מומחה משלה עם כישורים ספציפיים על מנת להשיג ייצוג מאוזן בין המדינות המעורבות בסכסוך, במטרה שבקשות איטליה יתקבלו, בעיקר כי הודו להימנע מנקיטת אמצעי זהירות חדשים נגד מסימיליאנו וסלבטורה שלנו.

מקור: הודעה לעיתונות Co.Ce.R מרינה