30/07/2015 - היום ברומא, במטה קונפדרציית בעלי הספינות האיטלקיים, נחתם ההסכם הסופי עם האיגודים המקצועיים במטרה להקל על עליית סטודנטים איטלקים על סיפון ספינות דגל איטלקיות וזרות.

הסכם זה עוקב אחר מזכר ההבנות שנחתם ב -26 בפברואר וסדרת ניתוחים מעמיקים בנושא שביצעו קונפיטארמה והאיגודים המקצועיים מול משרד התשתיות והתחבורה ועם INPS.

להסכם חשיבות מיוחדת לקידום העסקת צעירים איטלקים במקצועות הים.

באמצעות מסגרת מודרנית יותר של דמותו של התלמיד, ניתן להקל על כניסתם של מתגייסים חדשים לספינות עם פוטנציאל קונקרטי לפיתוח קריירה.

יש לזכור כי המרכיב החשוב הנוסף בהסכם הוא הצגת דמותו החוזית של הקצין השלישי הזוטר, שמטרתו להעדיף הכללה בשוק העבודה הימי של צוערי קצינים שכבר עברו את בחינת ההסמכה.

ההסכם שנחתם היום משלים את המסגרת האיכותית של המשא ומתן שב -1 ביולי 2015 הסתיים עם חידוש הסכמי העבודה הקיבוציים במגזר הימי.

מקור: קונפיטרמה