18/06/2015 - היום בבוקר, בארמון ברצ'יני, בנוכחות שר הביטחון, סנ. רוברטה פינוטי, נשיאת הרשות הלאומית למניעת שחיתות (ANAC), דר. רפאל קנטונה, ומפקד אללה של ארמה, טוליו דל סט, חתמו על מזכר הבנות שמטרתו להגביר את יעילות הצעדים למניעה ולחימה בשחיתות ברשות.

ההסכם מגלה כמה תחומי שיתוף פעולה רווחים אך לא בלעדיים, לרבות, בפרט: ביטחון ביחסי עבודה שהוקמו בביצוע חוזים ציבוריים, פיקוח מבחינת חובות פרסום, שקיפות והפצת מידע על ידי חלק מהמינהל הציבורי ואימות קיום ההוראות הנוגעות לאימוץ התוכנית הלאומית לשחיתות, תכניות למניעת השחיתות לשלוש שנים, התוכנית לשלוש שנים לשקיפות ויושרה וכן קוד ההתנהגות של העובדים.

האכיפה של פרוטוקול השנתיים תובטח על ידי הקמת ועדה מבצעית מיוחדת, המורכבת משלושה נציגים למוסד, במטרה לתכנן, לתאם ולעקוב אחר היוזמות, כמו גם להקל על חילופי נתונים הדדיים התפקודיים לביצועים. של פעילויות הפיקוח שבוצעו.

ההסכם, על קצה המזלג, יאפשר להכניס למסגרת שיטתית, במסגרת מאוחדת, את יכולות התפעול והמידע של המחלקות הטריטוריאליות של הנשק אשר, עם נוכחותם הענפה בשטח הלאומי, יוכלו להבטיח תרומה יזומה מבחינת מניעה ו בניגוד לתופעות השחיתות. בעל ערך לא פחות יכול להיות התרומה שמציעות מחלקות הארגון המיוחד הפועלים להגנה על בריאות, עבודה, איכות הסביבה, מורשת תרבותית ומשאבי חקלאות מזון, מבנים של מצוינות המוכרים פה אחד, אשר יבטיחו ערך מוסף מבחינת של ניסיון ומקצועיות.