09/05/2015 אנו מכירים בחוסר אמון את החדשות בעיתונות ולא בנוגע לאירוח באוהלי המחנה של הצבא המועסק לביטחון אקספו 2015.

אותו הדבר מחויב לנצל את ההסדר הזה, שבקיץ הבא והטמפרטורות הגבוהות תהפוך את הווילונות של התנורים האמיתיים לא מדברים על הבעיות הברורות של אחידות עם שאר עובדי הפאפ.פ. האחרים. עוסקת באירוע זה.

מצב זה הוא בהחלט בשל קיצוצים בתקציב כי "מחייב" לספק סוג זה משפיל לינה. אני פונה לאלו שיש להם את הסיבה לפתור את הבעיה כדי להחזיר את הכבוד הנכון לצבא.

Domenico Bilello (נציג כוח COCER)