17/01/2014 - נציגות של מהנדסים צבאיים ואזרחיים ממחלקת הספינות והמנהל הטכני לחימוש ימי, בראשות סרן מישל ג'וליאנו, ביקרה מרכז המחקר של ENEA di Casaccia לפגוש את עמיתיהם של היחידה הטכנולוגית המתקדמת לאנרגיה ותעשייה (UTTEI).

במהלך הפגישה צצו אפשרויות רבות לשיתוף פעולה בתחום האנרגיה בתחומי היעילות והשימור, הצטברות וייצור אנרגיה חשמלית באמצעות התאוששות חום, והכל מעניינים את ההשלכות האפשריות בתחום הימי והתשתיות.

הדיון בפרויקטים משותפים, שעשויים להיות זכאים לתכניות תמיכה אירופאיות ולאומיות לחדשנות, בא בעקבות ביקור במעבדות שבהן, עם גישה ניסויית, מהנדסים וטכנאים של ENEA מבצעים מחקר בסיסי לתמיכה לאומי ופיתוח בר קיימא עבור חברה פחמן נמוכה.

מקור: חיל הים