05/11/2014 - ב -4 בנובמבר, יום הכוחות המזוינים, נזכור רק את העבודה היומיומית של החיילים הרבים שהפכו את איטליה לטובת יותר עם הקרבתם. ביום זה מחשבותינו עוברות לחברינו Fusiliers מרינה Massimiliano Latorre ו Salvatore Girone, אשר ברצינותם בהתמודדות עם פרשה זו העבירו ערך אתי גבוה, דוגמא לכל משרת המדינה.

אנו מציינים את הצהרותיהם של שר החוץ החדש ג'נטילוני ושל הנציג העליון של האיחוד האירופי מוגריני שהציבו את שחרורם של מסימיליאנו וסלבטורה בראש סדר העדיפויות שלהם.
ה- Co.Ce.R. מרינה מאמינה כי מילים אלה אינן יכולות להיות רק חובה, אלא כי יש לעקוב אחריהן עובדות קונקרטיות, שלאחר הפרופיל הנמוך שיש לשמור עליהן, מהוות גם תמיכה מניעית לכל אנשי האיטלקים העובדים במשימות בינלאומיות; אחרת הם יהיו רק חזרה על מילים שכבר נאמרו אפילו על ידי אלה שהיו האחראים ביותר לשובם להודו.

ה- Co.Ce.R. מרינה, שרוצה לשמור על דעת הקהל הפוליטית והציבורית במדינה, מבקשת כי ב -11 בנובמבר, 1000 הימים מתחילת הסיפור, הגורמים הפרלמנטרים האחראים יעלו דיון על המצב על סדר היום של המתאמנים, ונזכר כי מול מקרים קשים דוגמת המקרה של "מארו", יכולתה של המדינה להגן על ריבונותה, חסינותה התפקודית וכבודם של משרתיה.

מקור: הודעה לעיתונות Co.Ce.R מרינה