06/11/2014 - חיל הים, לבקשת העיריות סרזנה ואוללה, התערב נבחרת הצלה ואמצעים ספציפיים כחלק מפעולות תמיכה שמטרתן לסייע לאוכלוסייה האזרחית שנפגעה מהצפות. הפעולה בוצעה בתיאום הדוק עם הרשויות המקומיות והגנה אזרחית.

בפרט, צוותים המורכבים מאנשי תחנת המסוקים של לוני ו- CIMA Aulla, התאמנו להתערב גם בנסיבות הקשורות לאסונות טבע, ותורמים, עם ציוד ייעודי, לניקוז דרכים, בתים ונכסים פרטיים.

מקור: חיל הים