18/12/2014 - ביום ראשון האחרון תלמידי הכיתה השנייה של האקדמיה הימית של ליוורנו - הקורס אדמסטור - לקח על עצמו את האחריות לשירות משמר הכבוד בארמון הקווירינל. הפעילות כלולה בקורס ההכשרה של האקדמיה הימית, שמוביל את הצעירים שלנו - בכישרונותיהם ובאנרגיהם - להיות קצינים בשירות המדינה.

בהקשר זה, הייתה לתלמידים אפשרות לחוות חוויה ייחודית ומרוממת, שבמהלכה הם עמדו מול הערכים, המסורות והעקרונות הקיימים במקומות המוסדות הממלכתיים הגבוהים ביותר.

"אני גאה שהייתי שומר הכבוד בארמון הסמלי של ההיסטוריה שלנו. אני משוכנע שזיכרון הימים הללו תמיד יישאר בל יימחה וילווה אותי לאורך כל חיי המקצועיים. לא קורה לכל עמיתי להצליח להגן, גם אם רק באופן סמלי, על ארמונו של נשיא הרפובליקה; על כך ועל חוויות והרפתקאות אחרות שיש לי הזדמנות לחיות כל יום, אני מודה לאקדמיה ולצי".

במילים אלה התלמיד של כיתה ב 'ריקארדו לוצי מבטא את הרגש והסיפוק למשימה החשובה שבוצעה.

השומר החגיגי בקווירינלה לא היה הפעילות היחידה שראתה את "זקני" הקורס כגיבורים אדמסטור; במהלך שהותם ברומא ביקרו הסטודנטים במקומות בעלי עניין הוני, הן מבחינה מקצועית - כמו הפיקוד הראשי של צוות הימי ומרכז המבצעים שלו - וגם בעלי חשיבות אתית -צבאית, כגון Altare della פטריה עם הנספח מקדש הדגלים.

בסיכום ההיבטים הבסיסיים של הפעילות שבוצעה, המפקד בקורס אדמסטור - סגן סרן אלסנדרו טריביסון - הדגיש עד כמה חיוני, לצורך הכשרת קצין הצי, קשר מרכזי ראשון עם קדושת המקומות המרכזיים בארצנו.

באקדמיה הימית ההכשרה חייבת להיות שלמה ובנוסף להיבטים הטכניים-מקצועיים, חשוב לדאוג ולהרגיש את התלמיד על עקרונות אתיים מוצקים, אשר נרכשים גם על ידי מגע ומשרת במקומות כמו Altare della Patria וה Quirinale.

מקור: חיל הים