09/05/2015 - ה- Co.Ce.R. מרינה אינה יכולה להימנע מלבקר לפני התוכן את השיטה שהוציאה את נציגי העובדים במדים מקבוצת המומחים ולא התייעצה במהלך ניסוח הטקסט.

מדוע, בעוד שבמדינות שיש לחקות אותם להכנת הספר הלבן מעורבים כל מרכיבי המדינה כמו גם מומחים מוסמכים ממדינות חשובות אחרות, באיטליה אותו מסמך נערך ב"מצלמת קרטטיס "על ידי" קבוצת מומחים. "שמותיהם של אלה לא נחשפו?

נכון שהציפיות מתעלמות לעתים קרובות, אך הספר הלבן שמפיק "קבוצת המומחים" מכה בכל, נראה כי של מדינה שמדרום לסהרה מוקפת במדבר, כי מעט או אין דבר שעוסק בפעולות ימיות וכיצד להגן על האינטרסים הכלכליים של איטליה שרואה סביב 80% מהסחורות הנסחרות בים.

השיקול ל"מלחים "שהאינטרסים האלה הגנו עליהם (ראו Latorre ו- Girone), אשר יגן וימשיך להגן, חסר.

אבל הספר הוא נעלה כאשר הוא עוסק האישי מצפה גידול של חוסר יציבות עם מפסיקות ממושכות כפתרון ההזדקנות; בעוד הפרלמנט תמיד ניסה לייצב את "מומחים" מסוכנים המציאו את חוזה לטווח הקצר עם "הגרלה הסופי" להכללה בעולם של עבודה אזרחית לאחר 15 - 20 שנים של שירות מכובד עבור המולדת.

האם מומחים אישרו כמה חיילים לשעבר שולבו מחדש בשוק העבודה בשנים האחרונות? רק כמה עשרות, למרות ארגון אד הוק במזכירות הכללית של ההגנה.

אולי נשאלת השאלה: מדוע לכוחות הצבא אין את הזמן להשלים רפורמה ומיד הוזמנת חדשה חדשה עם השלכות הרות אסון על מוסר הכוח ועל יעילות הכוחות המזוינים עצמם? מדוע כוחות הצבא הם המוסד היחיד שנמצא בארגון מחדש מתמיד כעשרים שנה?

בל נשכח את התיקון האחרון של המכשיר הצבאי חוק 244/12 המבוקש על ידי טכנאי ממשלת מונטי.

Co.Ce.R. מרינה מבקשת לשמוע את קולו של הצבא, באמצעות נציגיו, על ידי ועדות הפרלמנט אשר יצטרכו לבחון את הטקסט ולהביע את שיקול דעתו.

מקור: הודעה לעיתונות Co.Ce.R מרינה