20/05/2015 - ביום שני, ברצועת המים מול הנמל הצבאי MARISICILIA בטרווצ'יה, שני קולוורינים של עיבוד ברזל ארכאי הוחלפו על ידי יחידת SDAI (Antimezzi Insidiosi) של אוגוסטה, בתיאום ובערנות גבוהה של סיציליה. הפיקוד הימי שזייף ככל הנראה בשימוש בסירות פרטיות עוד מתקופת פרידריך.

הקולוברין נשמר, באישור הפיקוח על המורשת התרבותית הסביבתית של ים אזור סיציליה, בחיל הים מטעמי ביטחון הציבור ושמירתו.

שני תופי הברזל, שהתגלו ב- 2006 על ידי שני צוללנים ספורטיביים במים מול הכפר הימי ברוקולי (אוגוסטה), הובאו לידיעת הרשות האזורית המתאמת יחד עם MARISICILIA את פעילות ההחלמה והשיקום ושימור לאחר מכן.

הטיפול המעמיק, שמטרתו להחזיר את הפאר העתיק והמקורי לקנונסיני, מטופל על ידי הצוות הטכני ועל פיקוד הימי של סיציליה שכבר העמיד לרשותו את הציוד שברשותו, בהתאם לנדרש בתקנות ההגנה וההחלמה הקיימות כיום. של ממצאים היסטוריים ותודות לעצות הישירות של מפקדת הים.

מקור: חיל הים