20/05/2015 - שנה לאחר מכן, מתקיימת בקבוצת התת-ימי והסערנים הפגישה החמישית של קבוצת העבודה של נאט"ו שהוקמה על ידי הוועדה הצבאית לתקינה ימית (נאט"ו MCMSB). משלים את דמויות הצלילה המקצועיות במסגרת הברית.

העבודה תסתיים בזיהוי מה יכול להיחשב כמעין "פטנטים" של נאט"ו לרמות שונות של מפעילי הצלילה ולמפקחים המקבילים שמוגדרים, כמסורת האיטלקית, כמנהלי צלילה.

מטרת פעילות סטנדרטיזציה זו היא להשיג יכולת פעולה הדדית מקסימאלית אפשרית בין הצי הצבאי, אפילו שונה מאוד במבנהם ובארגונם, ובכך לאפשר השוואה מידית בין כישורי הצלילה המקצועיים הקיימים.

בנוסף לנציגים האיטלקיים, ב- COMSUBIN משתתפים נציגים מבלגיה, קנדה, דנמרק, צרפת, גרמניה, הולנד, בריטניה ופולין.

הפגישה האחרונה שתתקיים בקנדה באוקטובר הקרוב תאפשר להגדיר בפירוט את המסמך הסופי שיוצג בפני הוועדה הצבאית של נאט"ו לתחילת תהליך האשרור והיישום במדינות הבודדות.

מקור: חיל הים