Co.Ce.R: פנייה Renzi והממשלה לשחרר משכורות

06/08/14

אתמול אחר הצהריים, לראשונה ומייצג כ -450 אלף נשים וגברים במדים, האיגודים המקצועיים וה- Co.Ce.R. להתמודד עם המצב הבלתי בר-קיימא הנוגע להמשך גוש השכר המעניש את העובדים ומאט את פעולות כוחות המשטרה, הצבא והסיוע הציבורי.

"הנשיא רנזי, האיגודים המקצועיים וה- Co.Ce.R בטוחים בך על מילה ברורה ומוחלטת על הבעיה הרצינית של הקפאת השכר המעניש באופן דרמטי את המגזר שלנו מזה ארבע שנים.

מגזר זה, בשל מאפייניו ודינמיקתו, הושפע מדחיית השכר יותר משאר תחומי התעסוקה הציבורית. אנו בטוחים שתנאי העניין הוצגו בפניכם במדויק.

זה יהיה ולכן הדגיש כי ההתקדמות הרצויה של שחרור בחודשים האחרונים של 2014, לאור החזרת משכורות ב 2015 כבר הוקמה על ידי ה- DEF, הוא ממומן כולו עם המשאבים הפנימיים של הממשלים כבר מיועד אנשי תת קרנות ו בלי שום הוצאה נוספת על מימון ציבורי.

נשיא Renzi, זה מעולם לא קרה כי Co.Ce.R. ואת האיגוד של המשטרה האזרחית והסיוע הציבורי איגודים מקצועיים סינדיקט פנו אליך בקול אחד, קומפקטי, המשרד המשרד. אנו חשים את ההשלכות הלא-שוויוניות של החלטה - זו של המצור - שהיתה חייבת להיות יוצאת דופן ובלתי-זמנית, אך היא נמשכת במשך השנים, כאילו לא רצינו ולא ידענו לזהות פתרון צודק יותר המכבד את העקרונות החוקתיים ואת התפקוד העדין שאנו מבצעים למען "ביטחון" המדינה וערובה לחופש ולדמוקרטיה. אנו משוכנעים שתוכלו להיענות לקריאה זו, וכי היא תשים קץ למצב בלתי מקובל זה, השולל מאיתנו זכויות יסוד ויוצר אי-נוחות במשפחות ובחוסר שוויון גם בקרב עמיתים.

הנשיא רנצי, אנו מסתכלים עליך בוודאות שנוכל לסמוך עליך. "

מקור: המועצה המרכזית של הקומוניקט של הנציגות הצבאית מ"מ