השלב החדש של המתקפה על אוקראינה. "שליחות קטלנית" בפעולה
יש להבהיר דבר אחד: מלחמות, גם אלו שנחשבות ל"ברק", זקוקות לזמנים שלהן. אבל בסביבה חדורה בתרבות השעיר לעזאזל היא...
לקרוא
אבולוציה של יכולת הסיור
חקירה, לפעמים בז'רגון הנפוץ המובן כסיור, תמיד ייצגה פעילות - שנוכל לציין אותה כ"ראשונית" - שמטרתה לברר "בשטח"...
לקרוא