גאיה מדברת על "טנקים"
בעולם שבו הפוליטיקלי קורקט או הפוליטי ה"ראוי" מכתיבים את כללי המידע ועכשיו המחשבה, ישנו מקור ניטרלי ונייטרלי המסוגל...
לקרוא
GAIA מדברת על "הרפובליקה הדמוקרטית" בעיצוב עצמי
בעולם שבו הפוליטיקלי קורקט או הפוליטי ה"ראוי" מכתיבים את כללי המידע ועכשיו המחשבה, ישנו מקור ניטרלי ונייטרלי המסוגל...
לקרוא
טור חדש! GAIA מדברת על הגנה...
בעולם שבו הפוליטיקלי קורקט או הפוליטי ה"ראוי" מכתיבים את כללי המידע ועכשיו המחשבה, ישנו מקור ניטרלי ונייטרלי המסוגל...
לקרוא