הפושטים עסקו באצבע הזהב 2023

(של Militare מרינה)
10/03/23

העולם התת-ימי בכללותו הוא סביבה שיש להגן עליה ולפקח עליה מכיוון שהוא מארח צינורות גז, צינורות נפט, כבלי העברת נתונים ואינטרנט, החיוניים להבטחת רווחתנו ושגשוגה של המערכת במדינה.

חיל הים עוסק כל העת, באמצעות החטיבות המבצעיות הרבות שלו, בשליטה על התחום התת-ימי: במסגרת זו פעילות הכשרה חשובה של קבוצת הפעלה שודדים (GOI) של קומסובין, שמטרתה להגן על פלטפורמת אנרגיה מול חופי רוונה מפני התקפות טרור.

הפעולה המורכבת, שהתאפשרה גם הודות לזמינותה של ENI בהפיכת המבנה שלה במחוז מרכז-צפון לשמיש, התגלתה כמציאותית במיוחד, מאופיינת בתנאי מזג אוויר וים קשים ונערך בתרומת מנות מהחטיבה הימית. סנט מארק ונכסי ELI של ה-1 קבוצת מסוקים של מריסטאלי לוני וה-4 קבוצת מסוקים של Maristaer Grottaglie, וראה את פושטי הצי עוסקים ברכישה מחדש של המפעל הבסיסי החוף באמצעות פעילות ימית ללוחמה בטרור מהים ומעל הים המבדילות באופן חד משמעי את המוזרויות המיוחדות והייחודיות של מפעילי הממשל, המאפשרות את השבת תנאי הבטיחות של פלטפורמת האנרגיה להפקת הגז ושחרור הצוות המעורב במבצע הנתון לחטיפת מחבלים.

La אצבע זהב אין ספק שזהו תרגיל בעל ערך רב, שאיפשר לצוות ולאמצעים המעורבים בחיל הים לשמור ולשכלל את כישורי המבצע וההתערבות שלהם בגזרה, כאמור, בעלת רלוונטיות וחשיבות קיצונית כמו זו של התחום התת-ימי הקשור ל הגנה על תשתיות אנרגיה או העברת נתונים.