Mare Nostrum, מהגרים 2.053 חולצו בסוף השבוע

11/08/14

2053 מהגרים חולצו בסוף השבוע על ידי ספינות חיל הים שעסקו במבצע מארה נוסטרום. בפעולות השתתפו גם ספינות סיור ואוניות דאטילו של רשויות הנמל.

פטרולאי בורסיני אתמול בנמל פוזלו נחת 166 מהגרים, כולל 14 נשים קטין 34. הפריגטה Fasan נחת 198 מהגרים, כולל 24 נשים קטין 61, בנמל אוגוסטה אתמול.

הבוקר הספינה אמפיביים סן ג'וסטו ב רג'יו קלבריה נחת 1689 מהגרים חולצו בימים האחרונים גם על ידי קורבט אוראניה.

מקור: חיל הים